Multimedia

Korngold Piano Quintet in E flat major, Op.44

III. Finale. Gemessen, beinahe pathetisch

Lim Yan (piano), Foo Say Ming (1st violin), Lim Shue Churn (2nd violin),
Chan Yoong-han (viola), Chan Wei-shing (cello)
06 Dec 2009, Recital Studio, Esplanade, Singapore